14
sty

Zmiany potworów i punktów doświadczenia z walk

Autor wpisu: Administrator
Lista zmian:
  • Punkty życia oraz punkty many potworów zostały nieznacznie zwiększone
  • Wszystkie lokacje na głównym kontynencie zostały wypełnione potworami, dzięki czemu w każdej z nich można znaleźć godnego przeciwnika.
  • Ilość punktów doświadczenia za walkę z potworami poniżej poziomu postaci została wyrównana, aby malała adekwatnie do poziomu postaci. Gdy różnica w poziomach jest większa bądź równa osiem, nie otrzymasz żadnych punktów doświadczenia za walkę.
  • Ilość punktów doświadczenia za walkę z potworami powyżej poziomu postaci została zredukowana, gdyż osiągała zbyt duże wartości.