05
mar

Zwiększona ilość postaci

Autor postu: Admin

Dla celów testowych została zwiększona maksymalna ilość postaci jaką może posiadać użytkownik na jednym koncie do trzech. Pozwoli to na lepsze sprawdzenie balansu klas i wprowadzenie ewentualnych poprawek do ich umiejętności lub atrybutów.