11
mar

Reset punktów umiejętności

Autor postu: Admin

Do zakładki kupca została dodana nowa opcja resetu punktów umiejętności (dokładny opis można znaleźć po najechaniu na przycisk).
Reset może zostać wykonany najwcześniej 24 godziny od poprzedniego użycia. Każde kolejne użycie podnosi jego koszt. Początkowe różnice w cenie są niewielkie lecz rosną wraz z sumaryczną ilością wykorzystania opcji resetu punktów umiejętności.